Schooljaar 2018 - 2019

Wanneer de kleuter voldoet aan de toelatingsvoorwaarde (2,5 jaar zijn), wordt de kleuter opgenomen in het stamboekregister. Vanaf de volgende instapdatum wordt de kleuter toegelaten in de school en wordt hij opgenomen in het aanwezigheidsregister van de klas. Kleuters zijn niet leerplichtig. 

Kleuters vanaf 2,5 tot 3 jaar mogen in het kleuteronderwijs op school aanwezig zijn op de volgende instapdagen:​

  • 3 september 2018

  • 5 november 2018

  • 7 januari 2019

  • 1 februari 2019

  • 11 maart 2019

  • 23 maart 2019

  • 3 juni 2019

© 2019 Vrije Basisschool Langemark