Schooljaar 2020 - 2021

Wanneer de kleuter voldoet aan de toelatingsvoorwaarde (2,5 jaar zijn), wordt de kleuter opgenomen in het stamboekregister. Vanaf de volgende instapdatum wordt de kleuter toegelaten in de school en wordt hij opgenomen in het aanwezigheidsregister van de klas. Kleuters zijn niet leerplichtig. 

Kleuters vanaf 2,5 tot 3 jaar mogen in het kleuteronderwijs op school aanwezig zijn op de volgende instapdagen:​

  • donderdag 29 oktober tussen 13u15 en 16u

  • donderdag 17 december tussen 13u15 en 16u

  • donderdag 11 februari tussen 13u15 en 16u

  • donderdag 1 april tussen 13u15 en 16u

© 2019 Vrije Basisschool Langemark