Pedagogisch project

Vrije Basisschool Langemark is een school met een duidelijke project, een klare kijk en een gerichte visie.

De visie staat beschreven in de brochure die u onderaan dit bericht kunt terugvinden. Daar vertellen we niet alleen welke school we zijn, maar ook welke school we willen worden en wat ieder zijn aandeel daar in kan zijn.

 

We vertrekken vanuit 3 onderwerpen om onze visie in kaart te brengen 

1. Geloofsgemeenschap

De Christelijke zingeving en beleving doordringt het hele schoolgebeuren.

Aan alle kinderen geven wij dagelijks een verzorgde catechese. Door onderricht willen we onze kinderen stimuleren om te leren nadenken over de zin van hun leven en over hun opdracht in een menswaardige samenleving. We vinden het belangrijk dat zij de christelijke waarden leren kennen, ook als zij die godsdienst thuis niet belijden en beleven.

 

Iedereen mag onze godsdienst kennen als de levensbeschouwing die ons draagt, inspireert en kracht geeft. Omdat ze basis is van ons project vragen wij van iedereen respect en loyaliteit ten opzichte van het geheel van de geloofsopvoeding.

2. Leergemeenschap

Een streven naar kwaliteitsonderwijs met het minden in een dynamische school.

Het kind in het midden

Op onze school is het de betrachting om elk kind afzonderlijk aandacht te geven. Elk kind is eigenaardig, maar ook evenwaardig. We wensen een school op te bouwen waarin een kind in zijn verscheidenheid zich aanvaard weet en de kans krijgt zichzelf te zijn.

We hebben oog voor de gevoelens en de interesses van kinderen. Een kindvriendelijke aanpak staat bij ons niet tegengesteld aan hoge onderwijskwaliteit.

We hechten zeer veel aandacht aan de basisvakken. In de "basisschool" willen we vooral hier een brede kennis aanbieden zonder evenwel kinderen te overladen.

In een positief klas- en schoolklimaat wensen we elk kind maximale ontplooiingskansen te geven, rekening houdend met zijn mogelijkheden en beperkingen. Voldoende gedifferentieerd werken binnen de klassituatie om vooral zwakke, maar ook vlugge leerlingen aan hun trekken te laten komen is een gevolg hiervan.

Uiteraard wensen we de voordelen van het "samen leren" niet uit het oog verliezen.

We wensen een gezonde geest in een gezond lichaam. Sport verbinden we met fair-play. Onze school biedt plaats voor (buiten)schoolse spel- en sportactiviteiten.

Een dynamische school

Nieuwe dingen ontdekken is kenmerkend voor een maatschappij die steeds en vooral in huidige tijd in grote beweging is. We willen in dialoog met alle participanten open staan voor het goede in vernieuwingen. Door deskundigheid, zelfstudie, begeleiding en navorming post ons team zijn geestelijke openheid te bewaren.

We willen ook onze kinderen in situaties plaatsen waar ze vindingrijk (creatief) moeten zijn en waarbij ze verbeeldingskracht aan de dag moeten leggen.

Expressievakken bieden een uitgelezen kans hiertoe

3. Leefgemeenschap

Een open school met sociale ingesteldheid die opvoedt tot verantwoordelijkheid in een pluriforme samenleving.

Met een sociale ingesteldheid

We proberen een positieve ingesteldheid voor te leven. Kinderen mogen en moeten zien dat ouders en leerkrachten met elkaar onderling op een opbouwende manier omgaan. En school met goede verstandhouding is een voortdurend streven.

Opvoeden tot verantwoordelijkheid in een pluriforme samenleving.

We wensen kinderen op te voeden in liefdevolle en geduldige omgang, maar toch met de nodige kordaatheid omdat kinderen nood hebben aan vaste regelgeving. Verwenning en altijd toegeven vinden we heel nadelig voor de ontwikkeling. Daarom wensen we geregeld enkele schoolafspraken op een vormelijke manier met elkaar om te gaan.

Kinderen moeten weerbaar gemaakt worden tegen hun tijdgeest en gevaren die van buitenaf opgedrongen worden. Soms meoten we tegen stroom in roeien om een gezonde kritische ingesteldheid aan te wakkeren tegenover modetrends, reclameboodschappen en sommige tv-programma's.

Kinderen worden aangemoedigd hun eigen talenten te ontwikkelen. Ze krijgen aanhoudend kansen tot persoonlijk initiatief binnen hun eigen mogelijkheden. Ook stimuleren we ze een eigen mening te vormen en er te leren voor opkomen voor andere inzichten.

Alle extra informatie kunt u terugvinden in onze brochure en privacyverklaring

© 2019 Vrije Basisschool Langemark