De Warmste week

In de slotapotheose werd het gespaarde bedrag voor de Warmste Week kenbaar gemaakt. De school zamelde met het afspelen van de liederen en met het georganiseerde ontbijt 1095,11 euro in. Dit bedrag werd door de kas van de Ouderraad nog opgetrokken tot 1 300 euro. Dank aan de werkgroep Warmste Week met juffen Fien, Laura, Liesbet en Daisy voor hun inzet en iedereen die hier een financieel steentje toe bijdroeg! © 2019 Vrije Basisschool Langemark