top of page
  • Foto van schrijverVBS Langemark

Vacature coördinator scholengemeenschap De Kollebloeme

Geachte mevrouw, heer

Het Bestuur van de Scholengemeenschap De Kollebloeme wenst u op de hoogte te brengen van de vacature voor het ambt van coördinator scholengemeenschap (voltijdse opdracht) met ingang van 1 februari 2024.

Kandidaten kunnen solliciteren tegen uiterlijk vrijdag 17 april 2023 bij de voorzitter van de scholengemeenschap dhr. Luc Descamps via het mailadres voorzitter@dekollebloeme.be. Deze sollicitatie dient vergezeld te zijn van een motivatiebrief en een curriculum vitae.

De kandidaturen zullen in alle discretie behandeld worden.

Een jury zal op basis van de motivatiebrief en het CV van de kandidaat oordelen of hij/zij kan deelnemen aan een schriftelijke proef op 4 mei 2023. Wie slaagt voor deze schriftelijke proef kan deelnemen aan het selectiegesprek op 3 juni 2023.

Na iedere stap in de selectieprocedure krijgen de kandidaten een gemotiveerde beslissing van de jury. De eindbeslissing is voorzien voor de tweede week van juni 2023.

Met beleefde groeten

Luc Descamps Voorzitter Scholengemeenschap De Kollebloeme


DE KOLLEBLOEME Vacature coördinator scholengemeenschap
.pdf
Download PDF • 1.25MBbottom of page