Schoolraad

In dit verplichte decretale orgaan krijgen personeelsleden, ouders en lokale gemeenschap inspraak in het dagelijks onderwijsgebeuren in de school, waarvoor het Schoolbestuur de eindverantwoor-delijkheid draagt. 

 

 

Elk met hun eigen inbreng komen zij samen op voor de christelijke opvoeding van de leerlingen. Ze heeft een aantal overlegbevoegdheden evenals een informatie- en communicatierecht ten opzichte van de school en omgekeerd. Zij wordt samengesteld voor een periode van vier jaar.

Personeel

 

Marie-Christine Baelde

Annick Deboudt (VA)

Christel Ligneel 

 

Ouderraad

 

Marianne Dewyse 

Valerie Mylleville 

Kristien Vandenberghe

 

Lokale gemeenschap

Pol Dewulf

Katleen Vanhoutte

 

Directeur

Jonckheere Danny

© 2019 Vrije Basisschool Langemark