top of page

VCLB Westhoek
Binnen onze leerlingenbegeleiding werken we samen met het CLB

CLB.png

Het CLB heeft als opdracht om leerlingen te begeleiden op school en in de maatschappij. Die begeleiding situeert zich op vier domeinen:

  • het leren en studeren;

  • de onderwijsloopbaan;

  • de preventieve gezondheidszorg;

  • het psychisch en sociaal functioneren.

Het CLB werkt vraaggestuurd. Het vertrekt vanuit vastgestelde noden, vragen van de leerling, de ouders of de school.  Het CLB werkt gratis en discreet. Als wij aan het CLB vragen om een leerling te begeleiden, dan doet het CLB een begeleidingsvoorstel naar je kind. Het CLB zet de begeleiding enkel voort als je als ouder daarmee instemt.

VCLB Westhoek

Bukkerstraat 38

8900 Ieper

057 21 60 48

Contactpersoon CLB

Lynn Vaneeckhoutte

0490 64 81 68

lynn.vaneeckhoutte@vrijclbwesthoek.be

Paramedisch medewerker

Annelies Moerman

0490 64 81 66

annelies.moerman@vrijclbwesthoek.be

CLBch@t

CLBchat_logo.png

Via www.clbchat.be kan jij of je kind anoniem een vraag stellen of je verhaal vertellen aan een CLB-medewerker. Je vindt alle informatie en de openingsuren van de chat via de knop hieronder.

Vragen over onze leerlingen- begeleiding?

Heb je een vraag over onze leerlingenbegeleiding? Maak je je zorgen om de ontwikkeling van je kind? Twijfel je of je het CLB zou moeten contacteren? Neem dan contact met ons op en dan kijken we samen met onze zorgcoördinator(en) welke zorg op maat we kunnen voorzien. 

bottom of page