top of page

Schooluren en afwezigheid
Alles wat je moet weten over onze schooluren, ziek zijn en afwezig zijn.

De schooluren van VBS Langemark zijn hieronder terug te vinden. We vragen dat je kind ten laatste 5 minuten voor tijd op de speelplaats aanwezig is. Het is belangrijk dat je kind op tijd op school is!

Schooluren.png

Schoolpoort

De poort gaat ‘s morgens open om 8 uur en ‘s middags om 12.55 uur. We vragen uitdrukkelijk uw kinderen niet vroeger te sturen. We vragen je, je kind aan de leerkrachten af te geven en aan de school toe te vertrouwen bij de aangeduide plaatsen.

Na school vragen we jullie aan de rechterkant van de speelplaats te wachten tot de leerkracht je kind naar je toestuurt. In coronatijd vragen we dat slechts één van jullie de kinderen komt ophalen. Een mondmasker en de handen ontsmetten blijft verplicht zolang aangegeven aan de schoolpoort (ongeacht vaccinaties en wat in de brede samenleving geldt).

Afwezigheden

Het is belangrijk dat kinderen (leerplichtig of niet) regelmatig naar school komen. Het is in het belang van je kind om het elke dag naar school te sturen. Kinderen die lessen en activiteiten missen, lopen meer risico op achterstand. 

We verwachten dat je de afwezigheid van je kind onmiddellijk aan ons meldt, liefst voor 8.45 uur. Ook als je eens door omstandigheden je kind niet op tijd kunt brengen, laat je dat zo snel mogelijk weten. Hiervoor kan je contact nemen met de klasleerkracht of het secretariaat via 057 48 82 62 of via de knop hieronder.

Buitenschoolse
kinderopvang

Het Buitenbeentje is de buitenschoolse kinderopvang georganiseerd door de gemeente Langemark-Poelkapelle. BKO Het Buitenbeentje zorgt voor opvang zowel voor- als naschools, op woensdagnamiddag en tijdens schoolvrije- en vakantiedagen. Meer informatie via de knop hieronder.

Schoolgids.png

Dowload onze schoolgids

Lees in onze schoolgids alles over afwezigheden en de bijhorende procedures. 

bottom of page