top of page

Onze schoolvisie
De vier pijlers van waaruit wij ons onderwijs vormgeven.

Op VBS Langemark zetten we vier pijlers centraal die richting geven aan alles wat we op school doen. Ze ondersteunen iedereen op onze school om boven zichzelf uit te stijgen en zijn of haar grenzen te verleggen.

Sterke basis

We hechten op VBS Langemark erg veel aandacht aan taal en wiskunde. Goed kunnen lezen, schrijven en rekenen vinden we dan ook erg belangrijk. Dit doen we door het bieden van een sterke klassikale instructie waarbij het begrip van de kinderen continu wordt gecontroleerd, hoge betrokkenheid, veel tijd om te oefenen en hoge verwachtingen van elk kind. Kinderen ervaren dat leren een inspanning vraagt. Als voorbeeldfiguren streven ook de leerkrachten een sterke basiskennis en sterke basisvaardigheden na. Ons onderwijs wordt gekenmerkt door een continu streven naar een hoge onderwijskwaliteit. Leerkrachten gaan binnen een professionele leergemeenschap in dialoog met elkaar. Ze blijven op de hoogte van de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen en kijken kritisch naar de eigen onderwijsleerpraktijk. We hebben als schoolteam de ambitie om elk kind het beste onderwijs te bieden.

Tekengebied 1.png

Blik op de wereld

Door kinderen en leerkrachten nieuwe verbanden en inzichten bij te brengen, helpen we hen met het ontwikkelen van een kritische open geest. Daarom zetten we naast taal en wiskunde ook in op wereldoriëntatie, muzische opvoeding en mediaopvoeding. Door kinderen in contact te brengen met zinvolle leerinhouden willen we creativiteit, verbeeldingskracht, nieuwsgierigheid en leergierigheid aanwakkeren. Zelfstandig of samen experimenteren en exploreren is hierbij belangrijk. Daarnaast hebben we aandacht voor een gezonde en veilige levensstijl door onder meer onze lessen lichamelijke opvoeding, verkeer en duurzaamheid. Door een blik op de wereld te richten, leren we de kinderen en het schoolteam bijdragen aan een duurzame en diverse samenleving.

Tekengebied 4.png
Tekengebied 3.png

Verbondenheid

Een veilige en warme leer- en leefomgeving vinden we belangrijk om zo tot leren te komen. Hierbij staan veel leermomenten centraal, maar ook momenten van samenhorigheid en plezier beleven. We streven ernaar kinderen sociaal vaardig, weerbaar en gezond kritisch te maken. Zo ontwikkelen kinderen zelfvertrouwen en durven ze op te komen voor hun eigen mening met respect voor de mening van iemand anders. Een aanpak die hand in hand gaat met de nodige structuur, rust en kordaatheid. Vanuit een positieve ingesteldheid willen we dat kinderen, schoolteam en ouders zich op een opbouwende en liefdevolle manier met elkaar verbonden voelen. Ze doen dit door respectvol samen te werken, wederzijds vertrouwen te tonen, hulpvaardig te zijn en zich te engageren voor het leren van de kinderen. Als katholieke basisschool voelen we ons verbonden met deze waarden en normen die hun inspiratie vinden bij Jezus. Door samen onze godsdienst te vieren en te beleven tijdens godsdienstlessen en andere pastorale activiteiten, willen we alle kinderen, ongeacht hun geloofsovertuiging, doen nadenken over de zin van hun leven en hun rol binnen een menslievende samenleving.

Groeien

Elk kind is uniek, elk met zijn eigen gevoelens, interesses, competenties en talenten. We willen kinderen dan ook benaderen vanuit hun onderwijsbehoeften en hen goed begeleiden in hun ontwikkeling: van de kinderen die moeizaam leren tot de kinderen die moeiteloos leren. Haalbaarheid voor het kind, de school en de ouders is hierbij belangrijk. We geven kinderen de tijd om te groeien en willen iedereen maximale ontplooiingskansen bieden. Dit doen we door aanmoediging, benoemen van wat goed gaat en een sterk uitgebouwde binnenklasdifferentiatie. Daarnaast worden kinderen ook begeleid door ons competent zorgteam binnen of buiten de klas. Hierbij zetten we in op een constructieve samenwerking met kind, ouders en externen en streven we vanuit hoge verwachtingen naar maximale gelijke onderwijskansen. Als school is het onze missie om voor elk kind het verschil te maken.

Tekengebied 2.png
Schoolgids.png

Dowload onze schoolgids

Lees in onze schoolgids alles over hoe bovenstaande visie in de praktijk wordt omgezet. 

Naamloos.png

Benieuwd naar onze troeven?

Wil je weten waarom VBS Langemark de ideale school is voor jouw kind? Ben je benieuwd wat onze school zo uniek maakt? Ontdek onze troeven via de knop hieronder.

bottom of page