top of page

Onze visie
De drie fundamenten van waaruit wij ons onderwijs vormgeven.

Op VBS Langemark staat de kwaliteit van ons onderwijs voorop. Wij hebben de ambitie om bij de beste scholen van de regio te horen. We zetten ons in om het elke dag een beetje beter te doen. Onze visie is opgebouwd rond drie fundamenten. 

Samen geloven

« De christelijke zingeving en beleving doordringt het hele school gebeuren »

De inspiratiebron van ons opvoedingsproject is Jezus Christus. Vanuit de « Blijde Boodschap » worden typisch christelijke waarden voorgeleefd en doorgegeven : leren delen, sober zijn, dienen en vergevingsgezind zijn. Jezus had een voorkeurliefde voor zwakkeren, kleinen en uitgestotenen. « Wat je voor één van deze minste broeders van Mij hebt gedaan, heb je voor Mij gedaan ». We willen het daadwerkelijk opnemen voor hen.

Aan alle kinderen geven wij dagelijks een verzorgde godsdienst. Door onderricht willen we onze kinderen stimuleren om te leren nadenken over de zin van hun leven en over hun opdracht in een menswaardige samenleving. We vinden het belangrijk dat zij de christelijke waarden leren kennen, ook als zij die godsdienst thuis niet belijden en beleven. Iedereen mag onze godsdienst kennen als de levensbeschouwing die ons draagt, inspireert en kracht geeft. Omdat ze basis is van ons project vragen wij van iedereen respect en loyaliteit ten opzichte van het geheel van de geloofsopvoeding. Regelmatig eucharistie vieren brengt ons, mensen, dichter bij God en geeft ons de kracht mee te bouwen aan een stukje hemel in onze school en omgeving.

Tekengebied 2.png
Tekengebied 5.png

Het kind in het midden

Op onze school is het de betrachting om elk kind afzonderlijk aandacht te geven. Elk kind is eigen-aardig, maar ook even- waardig. We wensen een school op te bouwen waarin een kind zich in zijn verscheidenheid aanvaard weet en de kans krijgt zichzelf te zijn. We hebben oog voor de gevoelens en de interesses van kinderen. Een kindvriendelijke aanpak staat bij ons niet tegengesteld aan hoge onderwijskwaliteit. We hechten zeer veel aandacht aan de basisvakken (lezen, rekenen en schrijven). In de « basis »- school willen we vooral hier een brede kennis aanbieden zonder evenwel kinderen

te overladen.

In een positief klas- en schoolklimaat wensen we elk kind maximale ontplooiingskansen te geven, rekening houdend met zijn mogelijkheden en 

beperkingen. Voldoende gedifferentieerd werken binnen de klassituatie om vooral zwakke, maar ook vlugge leerlingen aan hun trekken te laten komen is een gevolg hiervan. Uiteraard wensen we de voordelen van het « samen leren » niet uit het oog te verliezen. We wensen een gezonde geest in een gezond lichaam. Sport verbinden we met fair-play. Onze school biedt plaats voor (buiten)schoolse spel- en sportactiviteiten.

 

Een dynamische school

Nieuwe dingen ontdekken is kenmerkend voor een maatschappij die steeds en vooral in huidige tijd in grote beweging is. We willen in dialoog met alle participanten open staan voor het goede in vernieuwingen. Door deskundigheid, zelfstudie, begeleiding en navorming poogt ons team zijn geestelijke openheid te bewaren. We willen ook onze kinderen in situaties plaatsen waar ze vindingrijk (creatief) moeten zijn en waarbij ze verbeeldingskracht aan de dag moeten leggen. Expressievakken bieden een uitgelezen kans hiertoe.

« Een streven naar kwaliteits-onderwijs met het kind in het midden in een dynamische school »

Samen leren

Tekengebied 4.png

Samen leven

« Een open school met een sociale ingesteldheid die opvoedt tot verantwoordelijkheid in een pluriforme samenleving. »

Een sociale ingesteldheid

We proberen een positieve ingesteldheid voor te leven. Kinderen mogen en moeten zien dat ouders en leerkrachten met elkaar en onderling op een opbouwende manier omgaan. Een school met een goede verstandhouding is een voortdurend streven. Een bijzondere aandacht gaat naar kinderen in moeilijke situaties. We wensen ontvankelijk te zijn voor hun problemen. Op school wordt gezocht naar werk- en

oefenvormen die kansen bieden tot sociale en emotionele ontwikkeling.

Opvoeden tot verantwoordelijkheid in een multiculturele samenleving

We wensen kinderen op te voeden in liefdevolle en geduldige omgang, maar toch met de nodige kordaatheid omdat kinderen nood hebben aan vaste regelgeving. Verwenning en altijd toegeven vinden we heel nadelig voor de ontwikkeling. Kinderen moeten weerbaar gemaakt worden tegen hun tijdsgeest en gevaren die van buiten af opgedrongen worden. Soms moeten we tegen stroom roeien om een gezonde kritische ingesteldheid aan te wakkeren tegenover modetrends, reclameboodschappen en sommige tv-programma’s. Kinderen worden aangemoedigd hun eigen talenten te ontwikkelen. Ze krijgen aanhoudend kansen tot persoonlijk initiatief binnen hun eigen mogelijkheden. Ook stimuleren we ze een eigen mening te vormen en er te leren voor opkomen in respect voor andere inzichten.

Schoolgids.png

Dowload onze schoolgids

Lees in onze schoolgids alles over hoe bovenstaande visie in de praktijk wordt omgezet. 

Kapitein.png

Benieuwd naar onze troeven?

Wil je weten waarom VBS Langemark de ideale school is voor jouw kind? Ben je benieuwd wat onze school zo uniek maakt? Ontdek onze troeven via de knop hieronder.

bottom of page