top of page

Participatieraden
Op VBS Langemark maken we samen school.

Ouderraad VBS Langemark

VBS Langemark beschikt over een dynamische en goed werkende ouderraad. De ouderraad helpt de school zich verder te ontwikkelen en wil vooral INFORMEREN, ONTMOETEN, ONDERSTEUNEN en ADVISEREN. De ouderraad komt tijdens het schooljaar een zevental keer samen en helpt enkele schoolactiviteiten ondersteunen maar werkt tegelijk ook eigen activiteiten uit. 

De ouderraad bestaat uit volgende leden: 

 • Jeroen Leplae (voorzitter)

 • Steven Dubois (ondervoorzitter)

 • Tara Geloen (secretaris)

 • Fien Coorevits

 • Glenn Lermytte

 • Inge Maddelein

 • Stephanie Vermeylen

 • Stefaan Lobelle

 • Davy Ameye

 • Stéphanie Hillewaere

 • Kenny Dehaene

 • Gwendolien Dekens

 • Pedro Molly

Ben jij de  "bezige bij"  die kritisch, creatief en actief wil meewerken om onze school nog beter te maken voor de kinderen? Spring dan op de kar en SAMEN bouwen we verder om van VBS Langemark een succesverhaal voor je kind te maken! Contacteer voorzitter Jeroen Leplae via het nummer 0499 21 01 88 of via de knop hiernaast voor meer informatie.

Ouderraad.jpg

Schoolbestuur

De eindverantwoordelijke van de school is het schoolbestuur. Ons schoolbestuur heeft de benaming ‘VZW Vrij Katholiek Basisonderwijs Langemark’ en vertegenwoordigt twee scholen (VBS Langemark en VBS Madonna Sint-Juliaan). Het schoolbestuur bestaat uit volgende leden:

Raad van bestuur:

 • Luc Descamps (voorzitter)

 • Jorgen Sijoen (ondervoorzitter)

 • Marc Vanoverberghe (secretaris)

 • Mieke Demeulenaere

 • Inge Opsomer

Leden schoolbestuur: 

 • Delphine Bouwet

 • Marike Debeuf

 • Sien Derdaele

 • Kristien Vandenberghe

 • Frank Allewaert

 • Rik Demeulemeester

 • Kris Coussens

Directies:

 • Mieke Deraedt (VBS Madonna Sint-Juliaan)

 • Hobie Dujardin (VBS Langemark)

Onze schoolbestuur is via onderstaande contactgegevens te bereiken:

VZW Vrij Katholiek Basisonderwijs Langemark (0445.104.888)

Zonnebekestraat 27
8920 Langemark

Schoolraad

De schoolraad is een formeel participatieorgaan met vertegenwoordigers uit de ouderraad, het personeel en de lokale gemeenschap. Binnen dit participatieorgaan wordt overlegd met de directeur over het schoolleven in de breedste zin van het woord. De schoolraad kan het schoolbestuur (indien nodig) ook schriftelijk adviseren over bepaalde zaken.

De schoolraad is samengesteld uit vertegenwoordigers aangeduid door en uit de onderliggende ouderraad en het schoolteam. De leden van de lokale gemeenschap worden vervolgens gekozen door de twee voornoemde geledingen. De schoolraad bestaat uit volgende leden:

 

Geleding leerkrachten:

 • Annick Deboudt

 • Christel Ligneel

 • Johan Vanlouwe

Geleding ouders:

 • Glenn Lermytte 

 • Steven Dubois

 • Tara Geloen 

Geleding lokale gemeenschap:

 • Pol Dewulf

Directie:

 • Hobie Dujardin 

Bij vragen omtrent de schoolraad kun je contact opnemen met de directeur.

Leerlingenraad.jpg

Leerlingenraad

Bij het begin van het jaar worden uit elke klas van het derde, vierde, vijfde en zesde leerjaar telkens drie leerlingen verkozen voor onze leerlingenraad. De leerlingenraad komt jaarlijks verschillende keren samen om ideeën uit de kinderen te bespreken. Daarnaast worden ook bepaalde voorstellen vanuit de leerkrachten afgetoetst bij de leerlingenraad. De leerlingenraad wordt begeleid door meester Stijn, juf Laura en meester Hobie. 

De leerlingenraad voor het schooljaar 2023-2024 bestaat uit volgende kinderen: 

 • Derde leerjaar: Tessa, Elijah en Mika

 • Vierde leerjaar: Adina, Aiden en Viktor

 • Vijfde leerjaar: Babette, Tibe en Laura

 • Zesde leerjaar: Cécile, Axelle en Jayden

bottom of page