top of page

​Benieuwd waarom onze school de geknipte school is voor jouw kind? We geven je hieronder vijf goede redenen. De rode draad doorheen onze vijf troeven is dat VBS Langemark garant staat voor sterk onderwijs in al zijn facetten.

VBS Langemark: sterk in

kwalitatief onderwijs

Onze school staat synoniem voor sterk onderwijs. Ons schoolteam specialiseert zich via gerichte bijscholingen in innoverende en wetenschappelijk onderbouwde manieren van lesgeven zoals co-teachen, sleutels voor effectief begrijpend lezen, expliciete directe instructie... Via ons kwalitatief onderwijs en verschillende leeruitstappen verruimen we de blik van onze kinderen naar de ruimere wereld en staan we garant voor een sterke uitstroom naar het secundair onderwijs.

VBS Langemark: sterk in

sport en spel

Onze school beschikt over een ruime en moderne sportzaal uitgerust met de laatste nieuwe sportinfrastructuur voor jong en oud. Buiten de turnzaal kunnen de kinderen zich uitleven op onze ruime speelplaatsen met verschillende sportterreinen, speelplaatskoffers, speeltuin en erg voordelige zwemlessen vanaf het derde kleuter.

VBS Langemark: sterk qua schoolomgeving

We beschikken over een aantrekkelijke schoolomgeving waar je kind zich optimaal kan ontwikkelen. Met een eigen speeltuin, veel groen, ruime en moderne klassen, een gescheiden speelplaats voor kleuter en lager, een ruime turnzaal, digitale borden in alle klassen, iPad-koffers voor kleuter en lager... beschikt onze school over alle middelen om kwalitatief onderwijs mee te realiseren.

Tekengebied 12.png

VBS Langemark: sterk in samenwerken

Samen met onze dynamische ouderraad, actieve leerlingenraad en betrokken schoolbestuur, geven wij het onderwijs  op onze school samen vorm. Via gerichte acties tonen zij hun betrokkenheid en bepalen ze mee het schoolbeleid. Als ouder ben je op VBS Langemark meer dan welkom om samen na te denken over het beste onderwijs voor onze kinderen.

VBS Langemark: sterk in zorg

voor elk kind

Met onze sterke zorgwerking komen we tegemoet aan zowat alle zorgnoden van onze kinderen. Via co-teachen, sterke binnenklasdifferentiatie, de laatste nieuwe materialen en een nauwe samenwerking met ouders, CLB en externen ondersteunen we onze

kinderen maximaal. Er is

zorg voor wie het moeilijk

heeft, alsook voor wie het

makkelijk heeft op school.

Elk kind krijgt bij ons

de kans om te groeien.

Onze troeven
Dit maakt onze school de geknipte school voor jouw kind.

Benieuwd naar onze schoolvisie?

Ben je benieuwd welke visie we als school nastreven? Klik dan op de knop hieronder en ontdek welke drie fundamenten centraal staan binnen onze school.

Tekengebied 1.png

Dowload onze schoolgids

Lees in onze schoolgids alles voor een vlotte start op onze school. Je vindt er alle praktische informatie en ons schoolreglement.

Schoolgids.png
bottom of page