Schoolbestuur

Het Schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. De juiste benaming luidt: “VZW Vrij Katholiek Basisonderwijs Langemark”, met als officieel adres Nieuwplaats 2 in Langemark-Poelkapelle.Het bestuur is de eindverantwoordelijke van het schoolgebeuren. Onder hun bevoegdheid vallen twee scholen met twee directeurs namelijk VBS Masj (Madonna en St.-Juliaan) en VBS Langemark (Centrum). De beide directies wonen het Schoolbestuur steeds bij.

Bestuurders

 • Demuynck Bart, Voorzitter, hoofd van de federatie

 • Van Houcke Willy, afgevaardigde Congregatie Ruislede

 • Sijoen Jorgen, Penningmeester

 • Vanoverberghe Marc, Secetaris 

 • Vandeverre Heidi 

 • Demeulenaere Mieke

Leden

 • Descamps Luc, Schoolraad en LOC Langemark

 • Missinne Werner, Cass- en OCSG-vertegenwoordiger

 • Opsomer Inge

Directeurs

 • Danny Jonckheere (Langemark-Centrum)

 • Mieke Deraedt (Madonna – St.Juliaan)

Scholengemeenschap

© 2019 Vrije Basisschool Langemark