top of page

Privacy en cookies
Alles over onze privacyverklaring.

VBS Langemark hecht veel waarde aan de bescherming van je privacy- en persoonsgegevens. Wij gaan hier te allen tijde zorgvuldig mee om en zullen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat deze niet onrechtmatig worden gebruikt. Dit betekent dat deze gegevens uitsluitend worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor u ze aan onze school heeft verstrekt. In deze privacyverklaring vindt u algemene informatie over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Onze school behoudt zich het recht om deze privacyverklaring te wijzigen. Wijzigingen zullen worden gepubliceerd op deze website.

Personengegevens

Wat zijn persoonsgegevens? Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee wij u kunnen identificeren als persoon. Voorbeelden hiervan zijn uw naam, adres, telefoonnummer en e- mailadres.

Op onze website staat een contactformulier en inschrijfformulier. Door het invullen van dit contactformulier geeft u aan dat u wenst dat onze school contact met u opneemt en heeft u de mogelijkheid om uw vraag te stellen. De door u verstrekte gegevens gebruikt onze school alleen voor dit doel. Als u ons een e-mail stuurt met een vraag of verzoek, wordt uw e-mailadres uitsluitend gebruikt om te reageren op uw vraag of verzoek. De gegevens over uw kind kunnen gebruikt worden om uw kind aan te melden op onze school. Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk, tenzij er een wettelijke plicht op ons rust om persoonsgegevens langer te bewaren.

Het kan voorkomen dat informatie die u via de website aan onze school verstrekt, wordt doorgegeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn omdat onze school informatie opslaat op servers die zich buiten de EER bevinden. Indien deze doorgifte plaatsvindt zullen wij er, voordat deze doorgifte plaatsvindt, op toezien dat uw privacyrechten gewaarborgd blijven.

Cookies

Onze school maakt op haar website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op verzoek van onze website door uw browser op uw computer of mobiele apparatuur worden opgeslagen wanneer u onze schoolwebsite bezoekt. Uw browser zal hierna bij elk bezoek aan de website de inhoud van de cookies terugsturen. Dit proces is noodzakelijk voor een efficiënte werking van onze website.

Via de website worden functionele cookies geplaatst. Dit zijn cookies die ervoor zorgen dat de website op een goede wijze functioneert. Deze cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om

informatie te onthouden die u invult bij het contactformulier of het uitlezen van uw browserinstellingen om de website op de goede manier op uw beeldscherm te krijgen.

Cookies kunnen ook dienen om uw browser en uw bezoek te herkennen. Aan de hand hiervan kunnen wij analyseren hoe bezoekers zich over een site bewegen, de effectiviteit van online reclamecampagnes meten en op basis van surfgedrag, relevante advertenties tonen. Deze cookies worden ook wel ‘analyse cookies’ genoemd. Uit deze cookies valt niet af te leiden wie u bent, wel op welke wijze u onze website bezoekt.

Google Analytics

Om het gebruik van onze website bij te houden en zo mogelijk te verbeteren, maakt onze school daarnaast gebruik van Google Analytics. De informatie die met behulp van de cookies van Google Analytics wordt verkregen, wordt door Google zo gelogd dat deze niet tot u te herleiden is. Google heeft geen toestemming om de verkregen Analytics informatie voor eigen doeleinden of andere Google-diensten te gebruiken.

Social media

Onze website bevat meerdere links naar sociale media. Deze links leiden enkel naar de Facebookpagina, Instagram-pagina of Youtube-pagina van onze school. Door het klikken op deze links, worden uw persoonsgegevens verwerkt door de betreffende sociale media-dienst en dus niet meer door onze school.

Rechten

Wij wijzen u erop dat u het recht heeft om de persoonsgegevens die wij van u verwerken, in te zien. Daarnaast heeft u het recht om de verwerking van persoonsgegevens te laten corrigeren, blokkeren of te laten verwijderen. U kunt hiervoor aan ons schriftelijk een verzoek doen. Indien u inzage wenst, ontvangt u van ons binnen vier weken na aanvraag een overzicht met de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien blijkt dat de door ons verwerkte persoonsgegevens onjuistheden bevatten, kunt u ons verzoeken om deze gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Verzoeken op grond van het recht van inzage, correctie en/of verzet kunt u richten via de contactpagina

L3A.jpg

Vragen over onze privacyverklaring?

Onze school is verantwoordelijk voor de verwerking van je gegevens via deze website. Zit je met vragen? Contacteer ons dan via onderstaande knop.

bottom of page