top of page
  • Foto van schrijverVBS Langemark

Proeven via afstandsonderwijs

Kinderen die tijdens de proeven in quarantaine moeten, zullen deze van thuis uit kunnen meemaken. Zo proberen we naast ons onderwijs, ook een vlotte proevenperiode te garanderen. Kinderen zullen op de dag van de proef, via dezelfde manier als ons huidig afstandsonderwijs toegang krijgen tot de klas. Daar zullen ze op hetzelfde moment als de rest van de klas hun proef afleggen. Afhankelijk van de proef zal een zorgleerkracht de leerkracht van je kind ondersteunen tijdens de proefafname.


Onze zorgleerkrachten zullen telkens op dinsdag en donderdag de proeven aan huis brengen in enkele gesloten enveloppen voor twee of drie dagen ver. We vragen die enveloppe gesloten te laten tot de leerkracht zegt dat deze mag geopend worden. Na het afleggen van de proef vragen we de proef opnieuw in de enveloppe te steken en deze met plakband dicht te plakken. De enveloppen worden op het volgende aflevermoment opnieuw opgehaald door de zorgleerkracht. Gelieve deze vooraf klaar te leggen zodat het ophalen vlot kan verlopen.

Je voelt aan dat dit systeem rust op vertrouwen. We doen dan ook een warme oproep tot eerlijkheid. Mocht je kind beslissen de proeven al vooraf in te kijken of na de proef nog antwoorden bij te sturen, dan kunnen we onze begeleiding onvoldoende afstemmen op de noden van je kind. In dat opzicht vragen we om als ouder een oogje mee in het zeil te houden.

Comments


bottom of page